Vad är termografering?

Termografi betyder "att skriva med värme",
som fotografi betyder "att skriva med ljus".
Termografikamera kallas även för värmekamera eller IR kamera, vilket betyder det samma.

För dig som aldrig har sett en infraröd bild förut:
Här är en snabb förklaring för att hjälpa dig att förstå. IR-strålning kan inte uppfattas av det mänskliga ögat. Alla föremål som har en temperatur över den absoluta nollpunkten på ca −273,15°C, avger emellertid infraröd strålning. En värmekamera kan omvandla IR-strålning till elektriska signaler och visa dem på en display. De mörka ytorna är de som strålar ut minst värme och det betyder i allmänhet att de är kallare. Ljusare färg betyder motsatsen - mer strålning och högre värme. Vad kan bilden då berätta för oss?
Ja, vi kan faktisk se en hel del i bilden som en vanlig visuell bild inte skulle visa oss.
Jo, min gode vän fönstret är dåligt tätad, följen av det är kallras, det gick inte att sitta där.
Bilden därunder är et sovrum i ett nybyggd hus, där fanns ingen isolering i stora delar av väggen?

Byggnads termografering

Termografering ger stora möjligheter till problemlösning på många olika områden.

Värmekamera används bland annat för att upptäcka konstruktionsfel och byggfusk i byggnader. Men även i äldre hus där man vill förbättra komforten. Värmekamera kan dels användas för att utreda orsaker till att en fastighet drar oförklarligt mycket energi. Därutöver är värmekameran ett utmärkt instrument för att hitta ytkondens och vattenläckage. Omfattningen av en vattenskada visar vi dig dessutom. Att kontrollera nybyggnationer kan ge värdefull information om t.ex. isolering och lufttäthet, läs mer om Blower Door här.
Brister i en byggnads isolering och lufttäthet innebär inte bara ökade uppvärmnings- och förvaltningskostnader, det är förutsättningar för ett sämre inomhusklimat, med fukt och mögelskador som bidrar till ohälsa.

Läs mer om Täthetskontroll av hus här

Allmänt om Termografering…

Vanligen förknippas byggnads termografering med att en inspektion av objektet görs på utsidan. En utvändig undersökning kan givetvis ge en överblick, men kan aldrig stå ensam för ett åtgärdsförslag, den primära undersökningen bör göras från insidan.
Givetvis finns där uppdrag som enbart utförs från utsidan, ett exempel kan vara fasadproblem.

Andra områden.

  • Förebyggande underhåll inom industrin.
  • Hitta dolda rör och ledningar i mark, golv, väggar och tak.
  • Kontoll av vattenskador, fukt och torkprocess.
  • Kontroll av golvvärme/värmesystem och rör.
  • Identifiera gasläckor i energifönster.
  • Spåra överbelastningar i elsystem.

Och mycket mer, fråga oss.

Värmekameror finns både att köpa och hyra, men utan fackkunskap är det svårt att tolka informationen och bedöma vilka åtgärder som bör göras. Om du anlitar ett företag bör du fråga efter certifiering .


Vi svarar gärna på dina frågor.

Lokalisering av köldbryggor & luftläckage.

Läckage i en byggnad lokaliseras enkelt med termografering och undertryck genererat med Blower Door. En värmekamera är ett mycket användbart verktyg för att spåra upp köldbryggor och luftläckage i en byggnad, när byggnaden har stått med undertryck i 15 minuter (Blower Door), har alla områden med otätheter blivit avkylt, och spåras därför enkelt med värmekamera.
Utbredningen av läckagen har också betydelse för både inneklimat och energiförbrukning. När ett otätt område har lokaliserads ska det värderas för att bedöma om läckaget kan ge upphov till obehag i vistelseszonen, därför mäts otätheten med ett specialinstrument och med rök kan det även bedömmas vilken riktning luftströmmen har.