Om Nordisk Termografi Konsult

Nordisk Termografi Konsult erbjuder tjänster inom termografi - värmefotografering.
Tryckprovningar och täthetskontroll samt felsökning av fastigheter
Vår uppgift är.
Att kunna bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energianvändning, energisparande åtgärder och som på sikt bidrar till ett högre värde på din fastighet.
Att skapa förutsättningar för lägre driftskostnader i er verksamhet
Så enkelt är det.
Våra tjänster är till för företag och privatpersoner.

Nordisk Termografi Konsult bildades 2008, av Johnny Dalevall.

Mål & Vision

Vi har ett ganska enkelt mål med våra tjänster - att göra dig som kund tillfreds. Den största affären man gör i livet är ofta att bygga ett nytt hus. Med täthetsprovning säkerställer vi att din bostad ska bli just så lyckad som du har rätt att förvänta dig.

Vi vet av erfarenhet att det som är avgörande för att du som villaägare ska få ett så energisnålt hus som möjligt, så måste det täthetsprovas i rätt stadium av byggandet.

För att ett hus skall må bra och energianvändningen skall hållas så låg som möjligt är tätheten oerhört viktig.
En otät konstruktion leder till högre energianvändning och risk för fukt och mögelskador inuti konstruktionen samt försämrad komfort p.g.a. drag.

Vår vision är att alla nybyggda villor ska ha täthets provat klimatskal.

Varför ska jag välja NTK?

Vi anser att vår service innebär en förbättring för alla våra kunder. I vårt arbete har vi med häpnad iakttagit hur husköpare litar på att allt skall gå bra utan att förstå vikten av uppföljning och kontroll av hur arbetet utförs.
Villainvesteringar för miljon belopp utförs ofta utan ens ett minimum av kontroll.
Detta slutar med att ett inte försumbart antal byggnationer mer eller mindre blir misslyckad.

Vi har det absolut effektivaste verktyget i branschen för att täthetsprova och upptäcka energislöseri, bygg fel eller rentav bygg fusk för alla, privatperson eller företag, och vi gör det med stolthet.

Vi ställer höga krav på oss själva för att förbättra vårt kunnande och ansvarstagande. Vi måste förstå marknadens behov tidigt så att vår kompetens är utvecklad när kunden behöver den.
Denna kunskap uppdateras med fortlöpande utbildning och deltagande i olika seminarier.

Nordisk Termografi Konsult utför mätningar endast med personal som är certifierad enligt,
ITC – infrared training center Level 1.

Utbildning...

Termograför Level 1 - ITC Johnny Dalevall är utbildad och certifierad termograför Level 1 enligt Infrared Training Center.
En trygghet och garanti för dig som kund.
ITC är världsledande inom utbildning av Termograförer.


Byggtermograför Ibland är det inte tillräckligt att bara hitta felet. Faktum är att en värmebild utan en korrekt tolkning egentligen säger ganska lite.Att ha den kunskap det behövs för att tolka värmebilderna, och veta vart man skall söka är A och O för en Termograför.
Inom Byggtermografering fokuseras mer på mönster än temperatur hos ett objekt, även om temperaturen spelar roll vid sammanställning av slutrapporten.
Nordisk Termografi Konsult är utbildad som byggtermograför vid nordens ledande företag och kursplattform för utbildning och Certifiering inom Termografi och täthetsprovning.
Precision Technic Nordic.


Elektrotermografi Enbart en termografering utan en begriplig rapport och analys gör det inte heller lättare att besluta om rätt åtgärd. Värmekamera är tillsammans med rätt kompetens obetvingat ett oslagbart verktyg för felsökning i t.ex. tillståndet hos en elektrisk anslutning eller en sliten mekanisk komponent.
Felsökning med exakt beröringsfri temperaturmätning och analys ger dessutom snabbt de svar du behöver för att kunna veta vilka reparationer du har behov av.
Utbildning i elektrotermografi är även genomförd hos.
Precision Technic Nordic.