VÄLKOMMEN TILL NTK

Nordisk Termografi Konsult din lokala, regionala och nationella Termograför. Vi finns i Östergötland.

Termografering - Värmefotografering är ett mycket kraftfullt verktyg för att se skillnader i byggkonstruktioner exempelvis om det finns brister i en byggnads klimatskal.
Med vår värmekamera lokaliseras eventuella fel och brister av isolering i bjälklag och väggar, otätheter i dörr och fönsterlister, golvdrag, och otätheter vid ventilationsventiler med mera.
Vi lokalisera och felsöker även värmeslingor i golv.
Fukt skador och läckande vattenledningar lokaliseras enkelt.
Infraröd termografi är det enklaste och snabbaste sättet att upptäcka energislöseri, fukt och elproblem.
En värmekamera visar exakt var problemen finns så att korrekta åtgärder kan sättas in i områden med energiförluster, eller andra problem.

BEHÖVER DU VÅRA TJÄNSTER?

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Några exempel på användningsområden!
  • Tillståndskontroll av fastigheter
  • Efterkontroll av mer omfattande renoveringsarbeten
  • Inspektion vid husköp och försäljning
  • Hitta kallras
  • Förebyggande underhåll inom industrin
  • Kontroll av mekanik, friktion och flödesproblem
  • Kontroll av tankar och behållare
Kontakta oss om du har frågor

VARFÖR VÄRMEFOTOGRAFERING?

Värmefotografering, termografering är snabb, exakt, objektiv och oförstörande! Värmekameror har många användningsområden.
Med vår värmekamera kan vi hjälpa dig att snabbt se var energieffektiviteten kan förbättras.
Med värmekameran levererar vi analyser av alla typer av byggnadsproblem.
Vår värmekamera gör det enkelt att förbättra energieffektiviteten och utföra begränsade reparationer som stör verksamheten så litet som möjligt.
Varma punkter i maskiner och elskåp kan inte gömma sig för oss.
Vår värmekamera visar dig omedelbart vad som är vått och vad som är torrt.
Värmefotografering kan hjälpa till att hitta problemkällor utan stora ingrepp.
Bristfällig isolering, fukt, läckor i byggnadens klimatskal medför höga kostnader för ägare av kommersiella fastigheter och bostadshus, vi verifierar problemet.
Läs mer här!